Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

På denne portalen vil du foruten de planlagte kursene finne informasjon om feltkontroll-ordningen og annet fagstoff. Den til enhver tid gjeldende bransjestandarden vil også være tilgjengelig for nedlasting. Portalen er drevet av Skogkurs. Klikk her for å åpne portalen i eget vindu.