Kistefoss Viltkjøtt

Viltmottak på Veståsen (ved Dokka) og på Åsta (ved Rena)