Kontakt

Om Vilkjøtt.no

Denne nettsiden er utviklet som en del av et prosjektet med målsetting om å forenkle viltkjøttets vei fra skogen til tallerkenen. Prosjektet er ledet av NORSKOG og er delfinansiert av sentrale BU-midler fra Landbruks- og matdepartementet og fra Skogtiltaksfondet.

Adresse: Pb 123 Lilleaker, 0216 OSLO

Tlf: +47 48 17 10 00

 

Forside

Last ned prosjektrapporten her

NORSKOG-Rapport 2016-1_Norsk Viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Last ned prosjektrapporten her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captcha:
2 + 9 =