Mattilsynet

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at viltkjøtt omsettes og blir til viltkjøttprodukter i samsvar med regelverket. I en del tilfeller utfører også Mattilsynet direkte kjøttkontroll av skrotter av felt vilt.

Jegere må sette seg inn i og etterleve regelverket dersom de ønsker å omsette vilt de har felt. Virksomheter som kjøper viltkjøtt må også være kjent med og etterleve dette regelverket.

Se hva mattilsynet skriver om jakt og viltkjøtt her.