Registreringskrav ved omsetning

Krav til registrering eller godkjenning av virksomhet for videreforedling

Dersom et jaktlag/rettighetshaver skal selge hjorteviltkjøtt videreforedlet er det krav til at bedriften er godkjent eller registrert. Videreforedling omfatter også all oppdeling utover grovpartering i 8 stykningsdeler.

 

Krav til godkjenning

Dersom bedriften skal selge til andre enn direkte til sluttforbruker er det krav om at virksomheten skal godkjennes av mattilsynet.

 

Krav til registrering

Dersom en kun selger direkte til sluttforbruker trenger virksomheten kun å registreres. Lokalene blir da ikke godkjente, men Mattilsynet fører tilsyn med virksomheten. Det er ingen mengdebegrensning på kjøttet så lenge det kun selges til sluttforbruker. Alt kjøttet må være feltkontrollert med erklæringer.

 

Den som har registrert virksomheten er ansvarlig for driften som foregår der, men kan godt leie inn andre til å gjøre jobben, for eksempel en slakter til å foreta nedskjæringen. Flere virksomheter kan bruke de samme lokalene. Ansvaret for matproduksjonen som foregår der følger den som har registrert virksomheten, men vedkommende trenger ikke være personlig tilstede.

 

Ingen krav til registrering eller godkjenning

Ved salg av hele og halve dyr evt. grovpartert i inntil 8 stykningsdeler er det ingen krav til registrering eller godkjenning av virksomheten. Sluttforbruker kan da evt. selv kjøpe inn tjenester fra slakter til nedskjæring.