SKJÆRING MINSKER BLYFAREN 1000 GANGER

Mattilsynet publiserer idag en rapport om bly fra kulefragmenter i elgkjøttdeig. Prøvene viser en relativt stor andel med høyt blynivå. NJFF anbefaler jegerne skjære 10 cm rundt sårkanalen, noe som ifølge svensk forskning minsker blymengden 1000 ganger.

Les hele artikkelen her

 

NJFF1