Skjema for salg av viltkjøtt

Dette er et universalt skjema som kan benyttes ved salg av viltkjøtt. Skjemaet inneholder informasjon om slaktet og hvordan det har blitt behandlet. Dette er nyttig informasjon for kjøper, og kan bidrar til seriøsitet i direkte salg av viltkjøtt. Skjemaet kan fritt benyttes og tilpasses av bruker. Kom gjerne med innspill til endringer.

Pdf versjon: Skjema for salg av viltkjott

JPG versjon:

Redigerbar Excel versjon: Skjema for salg av viltkjott